August 2014 bygde vi en garasjerekke på Søm med 4 garasjer.